EDİRNE TABİP ODASI: ÜZGÜNÜZ, KIRGINIZ, ÖFKELİYİZ, İSYANDAYIZ

BASINA VE KAMUOYUNA!..   ÜZGÜNÜZ, KIRGINIZ, ÖFKELİYİZ, İSYANDAYIZ
02 Şubat 2018 tarihinde saat 22:30 civarında hastanemizin yoğun bakım ünitesi girişinde nöbetçi hekim Dr. Tuba ÇIKMAZ hasta yakınları tarafından ciddi bir şekilde darp edilmiştir.
Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik olan şiddetin bu boyutlara varması kaygı ve endişe vericidir. Sadece kayıtlı olanlar üzerinden bir değerlendirme yapıldığında bile Türkiye’de günde 31 sağlık çalışanının sağlık hizmeti sunulan alanlarda şiddete maruz kaldığı görülmektedir. Sağlık alanındaki şiddet ister fiziksel, ister sözlü, ister psikolojik olsun sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında ciddi bir sorun ve hekimler ve sağlık çalışanları açısından mesleki bir risk haline dönüşmüştür.
Kendini güvende hissetmeyen bir meslek grubu haline geldik. Oysa ki hizmet verdiğimiz hastaneler, aciller, aile sağlığı merkezleri bizim en korunaklı yerlerimiz olmalıdır. Hastalara şifa dağıtırken kendi güvenliğimizden endişe etmemeliyiz.
Sağlık ortamındaki şiddet sıklıkla hasta ya da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına yönelse de aslında burada hedefin sağlık sistemi olduğu açık olarak görülmektedir. Kanun koyucuların ve yöneticilerin bu sistemi ve ortamı en iyi, bilimsel ve sürdürülebilir hale getirmeleri gerekmektedir. Sağlık sistemimizin dünya ölçütlerinde en iyi hale getirilmesinin ilk koşullarından birisi çalışan memnuniyeti ve güvenliğidir. Artık biz sağlık çalışanları çalıştığımız yerlerde kendimizi güven ve huzur içinde hissetmek istiyoruz. Bunun sağlanması da sağlık yöneticilerinin hedefi ve önceliği olmalıdır. Evlerimizden daha fazla vakit geçirdiğimiz çalışma alanlarının koşullarını sağlamak ta yine yöneticilerin sorumluluğudur. Bir an önce Sağlık Şiddet Yasa Tasarısı gündeme alınıp kanunlaşmalıdır. Varılan bu noktada geçmiş olsun demek, kınamak yetersiz kalmaktadır. Kınamayı ve geçmiş olsun demeyi artık kabul etmiyoruz.
Hastanemizde yaşanan bu son olay bize göstermektedir ki;
• Artık şiddet olayları en güvenli olması gereken ünitelere kadar ulaşmıştır.
• Beyaz kod uygulamasının ciddi bir şekilde yetkin kişilerce değerlendirilmesi gerekmektedir.
• Hastane güvenlik sistemleri bizlerin de görüşleri alınarak yeniden oluşturulmalıdır.
• Sağlık çalışanları problem yaşadıkları hasta ve hasta yakınları ile bir başına karşı karşıya bırakılmamalıdır. Kendi kaderlerine terk edilmemelidir.
• Hekim ve sağlık çalışanları yöneticilerinin kendi yanlarında olduklarını hissetmelidirler.
• Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının fikirleri, görüşleri, vermiş olduğu uyarı ve önerileri vakit kaybetmeden ciddiyetle ele alınıp uygulamaya geçilmelidir.
Dr. Tuba ÇIKMAZ yalnız değildir. Meslektaşımızla her zaman dayanışma içerisindeyiz. Bu anlamda şiddetin olduğu ortamda hizmetin verilemeyeceğini biliyoruz. Yaşanan bu şiddet olayının akibetinin takipçisi olduğumuzu belirtir tekrar böyle bir olay yaşanmamasını umuyoruz.
SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN. 05.02.2018
EDİRNE TABİP ODASI