Uzunköprü’de olmayan fabrika ve okulun sokak adı var, kültür ve sanat insanlarının adı yok

Uzunköprü’de olmayan fabrika ve okulun sokak adı var, yerelde isimleri öne çıkmış kültür ve sanat insanlarının adı yok…

Yakın geçmişte bölgenin tarım ve ticaret merkezi olan Uzunköprü’nün, çöken tarım ve kirlenen Ergene nehri nedeniyle bu özelliğini yitirerek hızla küçülürken değerlerine de yabancılaşma sorunu yaşadığı dile getirildi.

Bu yabancılaşmaya örnek olarak ilçenin sokak adlarında artık olmayan fabrikalar ile yıllar önce kapanan okul adlarına rastlanırken, kültür ve sanat alanlarında isimleri öne çıkmış yerel insan değerlerinin bulunmaması gösterildi. (Yazı-Fotoğraf:Nazmi Metin)