TRED başkanı Nazmi METİN, “Sanatını yaşayıp yapanlar toplumun aydınlık yanıdır.”

Trakya Ressamlar Derneği başkanı Nazmi METİN, “Sistemlerin bütün olumsuz yaklaşımlarına karşı duruşlarından ödün vermeden sanatını yaşayıp yapan sanatçılar bireyi oldukları toplumun aydınlık yanıdır.” dedi.

“Sanatını yapma inadını sürdüren sanatçıların bu niteliklerinden ötürü özellikle zor dönemlerde sistemlerin ve sistem ürünü yönetimlerin hedef tahtası konumunda olduklarını” savunan Nazmi METİN, şunları söyledi;

“Sanatçının bu konumda olmasının bir nedeni de örgütsüzlüğüdür. Örgütsel dinamiği zayıf olan toplumlarda birey tavrının en net profilini oluşturan sanatçının birde güçlü bir örgütsel yapıdan yoksun oluşu, kendisini etkisi güçlü kolay hedef haline getirmektedir.

Olup bitenlerin nedenleri konusunda bilgilenme ve fikir sahibi olma yollarının bu kadar kolay rahat ulaşılabilir olduğu bir zamanda, toplumun aydınlık yanını oluşturan kesimin kendi söküğünü dikme konusunda bu kadar vurdumduymaz davranması anlaşılır bir gelişme değildir.

Sanatını insani koşullarda yapma ve bunu geniş kesimlere ulaştırmanın tek yolunun güçlü bir örgütsel yapı ortaya koymak olduğunun ayrımına varabilmesi için sanatçı dostların daha ne gibi zorluklar yaşaması gerekiyor.”