TRED başkanı Nazmi METİN, “Gündeminizde biraz da sanat olmalı”

Trakya Ressamlar Derneği başkanı Nazmi METİN, siyaset adamları ile yöneten kesime çağrıda bulunarak, “siyasetten ekonomiye, ekonomiden dış ilişkilere ülke ve siyasetin gündemini işgal eden bir çok konunun çıkış noktasını hayatı anlama ve açıklama yöntemi olan sanatın oluşturduğuna” dikkati çekti.  “İşte bu yüzden gündeminizde biraz da sanat olmalı” diyen TRED başkanı Nazmi METİN, şunları söyledi:

“Çağlar boyu insanın hayatı anlama ve açıklama yolu olarak sanat hep önemini korumuş, sanatçı önemli bir figür olarak ön sıralarda yerini almıştır. Gelinen noktada herkes az çok farkındadır ki, ülkemizde ne sanatın ne de sanatçının böyle bir öneminden söz etmek mümkün değildir. Hele son 15 yıldır ülkemizde sanatın ve sanatçının durumu içler acısıdır. Sanatçı dernekleşmesi durmuş, mevcut dernekler kapanma noktasında kuruluş amaçlarını gerçekleştirme mücadelesi vermektedir. Sanat ve sanatçı açısından yaşanan bu olumsuzluklar sanatın uzun bir süredir ne İktidarın ne de muhalefetin gündeminde yer almamasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizin iktidarına da muhalefetine de çağrımız, gündeminizde biraz da sanat olsun. Bunun aksi durumun nelere anaçlık ettiğini hep birlikte yaşayarak görmemiz yetmedi mi?”