Ahmet Özel’in An’lar Sergisi Galeri Bohem’de açıldı

Ahmet Özel’in 26.Kişisel Sergisi Nişantaşı GALERİ BOHEM DE açıldı. Yurtiçi ve Yurtdışında birçok sergi ve etkinlik gerçekleştiren sanatçı, son dönem ağırlıkla ele aldığı, Kutsal Atmosfer, Şaman, Şifa, Cennet, Melek, Khairos, Tohumlar, gibi temalarını ‘AN’LAR/MOMENTS’ Konseptiyle birleştirerek son dönem çalışmalarında bir seçki hazırladı..

Sergide büyük boyutlu , tuval üzerine yağlı boya çalışmaları ile birlikte, AN’LAR/MOMENTS konseptine gönderme yapan, küçük boyutlu kağıt üzeri kolaj, yağlıboya ve mürekkep ile oluşturduğu çalışmaları yer alıyor.


Sanat eleştirmeni Ruşen Eşref Yılmaz, hazırlanan tanıtım broşüründe, sanatçının sanata yaklaşımı ve son dönem çalışmalarını şu cümlelerle ifade ediyor:

AHMET ÖZEL’İN RESMİNDE OLUŞ ANI VE İÇKİN ÖZDEŞLİK
(Yazarın ana metninden alıntı pasajlar)
…
Özel’in resimleri, kendisinin nedeni, derin bildirişimleri olan iç seslerdir…. Kendisine ait olan varlık kipinde; düşlem ve arzusunun anlamsal zorunluluğu olarak açığa çıkar. Mitleriyle, ritüelleriyle dışsallaşan “şeyler”, evrensel akışta erişilebilir değildir. Özgürlük içinde kendi başına varolmuş, kendi başına tasarlanmış derinlere gizlenmiş doğası, temel tözü olan “ben”sonsuz bir özü ifade eden tözdür. Kendi içinde salt özdeşlik kuran sezgidir. Tinin ve imge gücünün sıçrayışlarıyla, bağlı olduğu dünyanın bir parçası olarak duyusal, tarihsel, fiziksel bir “anlamlar evreni” oluşturan sanatçının bir saklanma yeri ya da sığınma evidir, özyaşamsal pasajlar içeren.
…
Diyalektik ilişki içinde kendini doğuran uzamda ütopyalar hiçlikten varlığa gelerek başka başka varoluş kiplerinde konumlanırlar.

Hem kendisi, hem de başkası için süre giden belirlenişte; kendinden açığa çıkan insan gerçekliği, sanatçının bir deneyimi ve nesnel zamandan ayrılmış arzularının bileşkesinde varlığının özdeşidir.
Bir gezginin, tarih konmamış serüven dolu notlamalarıdır Ahmet Özel’in resimleri. Kendini zamansal akışta doğrulayan, duygunun ve usun uyumu içinde estetik ve törel duyarlığı “an”da oluşturan. Yeryüzüselleştirdiği evrensel boşlukta insanı odağa alan, sevinç yaratan, yaşamı sorgulayan, aydınlık bir tinin bitimsiz felsefesidir..

Ahmet Özel “An’lar” Resim Sergisi
Başlangıç Tarihi : Cuma, 13 Ekim 2017
Bitiş Tarihi : Salı, 31 Ekim 2017
Etkinlik Adresi : Valikonağı Cad. No: 99 Kat: 2 Daire: 3 Polat Apt. Nişantaşı Şişli İstanbul

Galeri Bohem