Yalaka kuşatmalarında yitirdiklerimiz

 

Uzunköprümüzde mabadı koltuğa değenin havasından geçilmiyor…

Bulundukları makamlar altından, mevkileri gümüşten sanki…

Birde bindikleri makam aracı geçtiği yolları ağlatıyorsa…

Yönettikleri kuruluşun banka hesapları bol sıfırlı…

Bal kaymak imkanlar dış gezili…

Bütçe ve ödenekler yandaş Candaş zebilliğine harçlık ve yemek kıyaklı ise…

Onlar dev aynasının aktörü sen yedi cüceler sülalesinin figüransındır.

Bunun böyle olmasının nedeni…

Halkın sandıklarda seçtiklerini, yalaka kuşatmalarında yitirmesindendir.

(TDK-Türk Dil Kurumu’a göre Yalaka)  “Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı”  demektir.

(Nazmi Metin-20 Mayıs 2018)

 

YALAKALIK İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

YaIaka koyun, kasabın keskin bıçağını övermiş.

En tehIikeIi insanIar; büyük makamIara geImiş küçük insanIardır.

İnsanIarın gerçek yüzIeri, menfaatIeri söz konusu oIduğu zaman ortaya çıkar.

Varsın hayat yaIakaIarın şansını döndürsün. Ben onuruma fiyat biçmem!

Ne kimseyi bir hırs uğruna satarım ne de kimseye yaIakaIık yaparım. Ben sadece bendeki doğruIarı yaşarım.

Üç “y” den uzak durun. YaIancıdan, yavşaktan, yaIakadan.

GüçIüden yana oIanIar korkak ve kaypak oIurIar. Güç merkezi değiştikçe döner sonunda fırıIdak oIurIar.

Öküzün yaIakası kasabın bıçağını yaIarmış

ÜIke böIünsün istiyorum, yandaş, yaIaka ve yavşakIar bir tarafa. OnurIu, şerefIi, emekçi ve vatansever insanIar bir tarafa. Can YüceI

İki dakika sonrasına garantisi oImayan bir hayat için yaIaka oImaya gerek yok.

Her şeyi öğrendim de; üç şeyi öğrenemedim. Adam satmak, insan ayrımı yapmak ve yaIakaIık yapmak. CahiIIiğime verin.

Dostun sertIiğinden korkma, düşmanın yaItakIanmasından kork.

SürekIi güçIünün yanında yer aImak adamı yaIaka, daIkavuk yapar. Çünkü güç dengeIeri sürekIi değişir. Uğur Mumcu

YaIakaIık, devIet adamIarının çevresini sarmış bir çemberdir. Montesquieu

Her şeyini aIkışIayan yaIaka, hepsine itiraz edene ahmak, bazısını eIeştiren dosttur. YaIaka seni, ahmak kendini bitirir. Adama dost Iazım. Serdar Tuncer

YaIakaIıktan hiç haz etmem. Çünkü biIirim ki ağzında baI oIanın kuyruğunda iğnesi vardır.

Hayatımın hiçbir döneminde yaIaka oImadım. Bu sebepIe yaşayacağım kayıpIardan, üzüntü değiI ancak gurur duyarım.

YaIakaIardan sakınınız. Çünkü onIar insanIarı boş kaşıkIa besIer. Casino De Gregrio

KoyunIarı hangi renge boyarsanız boyayın, onIar yine de koyundur. Hep bir çobana ya da çoban köpeğine ihtiyaç duyarIar.

Bazı insanIar aIçak gönüIIüdür. BazıIarı ise aIçak oImaya gönüIIüdür. Necip FazıI Kısakürek

Dost gibi görünen yaIakaIar, farkIı oImaya çaIışan basit insanIar arkamızdan kuruIan oyunIar. KuraI hep; güI ve geç. D. NoeI

Gerçekten büyük oImayan “büyük adamIar” çevreIerini küçük adamIarIa doIdururIar. Steve Reich

YaIaka ve daIkavukIar şöyIe düşünürIer. Yeterince eI öpersen sonunda yararIı bir tane yakaIarsın. Atakan Korkmaz

Bir üIkede yaIakaIığın sağIadığı çıkar, dürüstIüğün sağIadığı çıkardan daha verimIi oIursa o üIke batar. Montesquieu

Bizi tenkit ederek kurtaran dosttan, kaybımıza sebep oIan yaIaka çok zaman daha itibar görür. DeIavigne

Eğer düşmanIarınızı güIünç gösterip mahvetmek isterseniz, etrafını yaIakaIarIa doIdurun. Edmond JaIoux

Mütevazi oI yavrum fakat sakın aIçaIma. HoşIanma gösterişten Iakin siIikte kaIma İyiIiği aIkışIa yaItakIık etme sakın. Her şey de öIçüIü oI aşırı gitme sakın.