CHP’li İl Genel Meclis Üyeleri: UZUNKÖPRÜMÜZE PAZAR YERİ PROJEMİZ HAYIRLI OLSUN.. Meclisimizden oy birliğiyle geçmiştir

 

İl Genel Meclisinin Eylül ayı toplantılarının 4. Birleşiminde komisyonumuza havale edilen, Uzunköprü Belediye Başkanlığının “ Akıllı Kapalı Pazaryeri Projesine “ 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesi gereğince destek sağlanması konulu teklif hakkında komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde;
İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca, Uzunköprü’de yerinde yapılan incelemeler ve ilgili belediyeden alınan bilgiler doğrultusunda 53 köy, 1 beldesi bulunan Uzunköprü İlçesi ile 21 köyü ve 2 beldesi bulunan Meriç İlçesi ile çevre ilçelerden Hayrabolu İlçesini Uzunköprü’ye olan sınır köyleri Keşan ve İpsala İlçelerinin yakın köyleri, Tekirdağ Büyükşehire bağlı Malkara İlçesinin (Davuteli-Bayramtepe Mahalleleri vb.) Uzunköprü İlçesinde perşembe günü kurulan ve çevrenin en büyük tahıl ve tekstil pazarı olarak bilinen Uzunköprü pazarını tercih etmektedirler.
328 adet sebze, 294 adet tekstil giyim sergisi bulunan halihazırda mevcut pazaryeri ihtiyaca cevap vermekte yetersiz olup, ilçede pazarcılık faaliyetlerinin geliştirilerek daha modern ve daha geniş bir pazar oluşturmak, İlçenin ekonomik kalkınmasına fayda sağlanması hedeflenmektedir.
Uzunköprü İlçesi bu yönüyle yeterli potansiyele sahip olup, bu potansiyelin daha da arttırılması ve ilçeye bağlı köy ve belde ile çevre ilçe ve köylerden gelen taleplerin tam olarak karşılanması için yetiştirilen ürünlerin daha uygun ortamda satışının gerçekleştirilmesi ile mevcut ilçe ve çevre ilçe ve köylerin ekonomilerine katkı sağlanması planlanmaktadır.
Bölgede en büyük pazar potansiyeline sahip Uzunköprü ilçe pazarı sabahın erken saatlerinde açılıp geç saatlere kadar alışveriş ortamının olduğu pazaryeri olup, alım satım sirkülâsyonunun birey ortalaması 3000-3500 civarındadır.
Ancak ilçede mevcut pazaryerinde yerleşik bir düzenin olmaması insanların sağlıksız ve ekonomiye olumsuz bir ortamda ürünlerini sergilemek ve alışveriş yapmak zorunda kalmaları pazaryeri sirkülâsyonunun düzensiz bir ortamda gerçekleşmesi, ilçe ekonomisi ve kalkınmasında dezavantaj oluşturmaktadır. Pazaryerinde günlük alışverişi büyük oranda düşürmekte ve bu düşüş her geçen gün artarak devam etmektedir.
Pazaryeri esnafı ve tüketicilerin mevcut hava şartlarında korumasız ortamda faaliyet göstermeleri özellikle kış aylarında sağlık sorunlarının artmasına sebebiyet vermektedir.
Mal alım satımı yapılan Uzunköprü İlçesi ve köyleriyle mevcut komşu ilçe ve köylerinin üretici ve tüketicilerinin buluştuğu sağlıklı ve modern şartlara uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla “ Akıllı Kapalı Pazaryeri Projesi “ hazırlanmıştır.
Hazırlanan projede fonksiyonel dağılıma göre pafta (A)’ da gösterilen 36 adet 6×6 metre ebatlarında olan halkın gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmış şarküteri, manav, kasap ve balıkçı olarak 4 çeşit fonksiyona sahip haftanın her günü açık olması düşünülmektedir. Pafta (B)’ de gösterilen alanda 2 adet 12×12 (288 m2) aynı yerde C ile gösterilen 9 adet 12×6 (144 m2) 2 kat olarak planlanmış dükkanlar pafta D ile gösterilen alanda 2×2,5 (5 m2), 408 adet sergi alanı planlanmıştır. Pazarın kurulduğu günler sebze, meyve ve diğer ürünlerin sunumu yapılacaktır. Haftanın diğer günlerinde otopark olarak kullanılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde etkinlik alanı olarak kullanılacaktır.
Proje tasarımında, temel yaklaşım olarak alanın içerisinde üstlenebileceği fonksiyonel temel tasarım kararlarını belirlemiştir. Temel fonksiyonlar pazaryeri, otopark, festival alanı-kent park olarak planlanmıştır. Ancak Meyveciliğin yoğun olduğu bu ilçemizde bir soğuk hava deposunun da projeye eklenmesi ihtiyaçlarının giderilmesi açısından uygun olacaktır. Kent park olarak gösterilen alan, yaklaşık 20 dönüm, pazaryeri 8 dönüm ve diğer yeşil alanlar 12 dönüm, toplamda 40 dönüm beraber kullanımı sağlanarak gerekli olan festival alanı kente kazandırılacaktır.
Çevreye duyarlı ve çok fonksiyonlu yapılması düşünülen pazaryeri yenilenecek olup tarihi köprünün yanındaki olumsuz görüntüler de yok olacaktır.
Pazaryeri ve önünde planlanan festival alanı kent parkı ile tarihi köprünün ön plana çıkması sağlanacaktır.
Proje alanı konumu itibari kentin odak noktaları ile içi içe geçmiş vaziyettedir. Tarih köprü ile tarih rum mahallesi arasında yer alması bu iki nokta arasında sürekliliği sağlayacak alan olarak ön plana çıkması sağlanmıştır.
Projenin çatı tasarımı sergileme alanının üzerini örtecek olan üst örtü yaklaşık alanı 6300 m2’ dir. Bu örtü tasarımında alt hacmin aydınlık ve kullanışlı olması ilk hedeftir.
Projeleme aşamasında bu üst örtü güneş panelleriyle kaplanmaya uygun olarak projelendirilecektir. Elde edilen enerji ile kent parkının, festival alanının, pazaryerinin vb. elektrik ihtiyacı karşılanacaktır.
Bu nedenle, Uzunköprü Belediye Başkanlığının hazırlamış olduğu “ Akıllı Kapalı Pazaryeri Projesine “ 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 64/a maddesi kapsamında Edirne İl Özel İdaresinin projeye ortak olmasına ve işgaliye gelirlerinden pay alması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Uzunköprü Belediye Başkanlığının hazırlamış olduğu “Kadın Emeğini Değerlendirme Pazarı” projesinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64/a maddesi kapsamında Edirne İl Özel İdaresinin projeye ortak olması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
İş bu komisyon çalışma raporumuz, İl Genel Meclis Çalışma yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca; İl Genel Meclisinin 2019 Ekim ayı toplantılarında gündeme alınmasını Meclis Başkanlığına arz ederiz.”