Saros için birlik vakti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararı verdiği Ege Denizi’nin en temiz denizlerinden Saros Körfezinin doğa harikası Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına yapılması planlanan Saros FSRU doğalgaz taşıma ve yükleme limanı projesi için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak. Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu yaptığı açıklamada tüm yaşam savunucularına birlik çağrısında bulundu.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına yapılması planlanan Saros FSRU doğalgaz taşıma ve yükleme limanı yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararı vermesinin ardından kararı mahkemeye taşıyan bölge halkı ve sivil toplum örgütlerinin mücadelesi sürüyor. Edirne İdare Mahkemesi 1 Kasım Cuma Günü saat 14.00’da Sazlıdere Köyü’n de keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacağını açıkladı. Tüm süreci başından beri takip eden Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu, bir açıklama yaparak, “Tüm yaşam savunucusu dostlarımızı, bölge halkımızı, tüm sivil toplum kuruluşlarımızı yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesine katkı sunmaya davet ediyoruz” dedi.

1 Kasım’da keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak

Komisyon yaptığı açıklamada Saros kıyılarının koruma altında olduğu kararını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: “Ege Denizi’nin en temiz denizlerinden Saros Körfezinin doğa harikası Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına (FSRU)Likit doğalgaz taşıma ve yükleme limanı yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge halkına rağmen ÇED Olumlu kararı vermişti.Edirne İdare Mahkemesi 1 Kasım 2019 Cuma günü saat 14:00 de Sazlıdere köyünde, atadığı bilirkişi heyetinin katılımıyla keşif ve bilirkişi incelemesi yapacaktır. Bilirkişi Heyeti, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının; söz konusu projenin (iskele, boru hatları, dolgu), gerçekleştirilmesi öngörülen alanda çevreye, tarım arazilerine ve toprağa, ormanlık alana, Saros körfezine, turizme, deniz biyolojisine, balıkçılığa, kus türlerine, bölgenin flora ve faunasına olumsuz etkilerinin olup olmayacağı, projenin şehircilik ilkelerine, kamu yararına, üst ölçekli planlara, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirtilen ilkelere ve imarla ilgili diğer mevzuata uygun olup olmadığı yönünde incelemeler yapıp ayrıntılı rapor hazırlayacaktır.

Danıştay Saros için koruma kararı vermişti

Danıştay 6.Dairesi Başkanlığının verdiği karara göre; ‘Enez Dalyan Gölünden Evreşe Ovası kıyısına kadar uzanan kuzey Saros Körfezi kıyı kuşağının doğal yapısı ve içerdiği ekolojik çeşitliliğin korunması’ gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği Danıştay kararları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açısından bağlayıcıdır. Kesinleşmiş olan bu Danıştay kararları Saros kıyılarını koruma altına almıştır. Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce 22 Ocak 2018 tarihinde onaylanmıştır. Proje alanında; 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Edirne Çevre Düzeni Planı çalışmaları yapılmıştır. Bu plan hükümlerine göre proje alanı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi/Turizm Merkezi olarak planlanmıştır. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Saros Körfezinde özel ekolojik değerlerin yıkım projesi olan FSRU Liman ÇED başvuru dosyasında Bakanlığın görevi ÇED Olumsuz Kararı vermektir”

Başından beri mücadele ediyorlar

Bakanlığın ÇED Olumlu kararının ardından yöre halkıyla birlikte iptal davası açtıklarını ve çetin bir mücadele verdiklerini vurgulayan komisyon, “Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu olarak,ilk günden beri birlikteliğimiz,projeyi ve hukuksal süreci takip eden çalışmalarımız ve dayanışmamız tüm hızıyla devam etmektedir.Proje için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun hazırlanmasından sonra, Keşan Kent Konseyi ile birlikte hareket ederek, halkın katılım toplantılarında bölge halkının yanında olup sesimizi basın yoluyla tüm Türkiye’ye duyurduk.4 Ağustos 2018 tarihinde bölgeye dair Acele Kamulaştırma kararı alınmasından sonra süreci takip ederek parsel sahiplerinin iptal davaları açmaları için dayanışma içinde olduk. Tüm Saros kıyı kesimlerinde hatta Trakya bölgesinde bültenler hazırlayıp halka dağıtarak hem halkı bilgilendirdik hemde 45.000 ıslak imza toplayıp itiraz dilekçelerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduk.17 Mayıs 2019 da Avukat Bülent Kaçar’a vekaletlerimizi vererek Bakanlığın Çevre Etki Değerlendirmesi Olumlu kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davamızı açtırdık.Tüm Saros körfezi kıyı yerleşim yerleri ile iletişim kurarak, doğa ve yaşam savunucusu yüzlerce gönüllü ile ÇED iptal davamızın tüm masraflarını büyük bir dayanışma ruhuyla birlikte karşılamak için çalışmalar yaptık. 8 Ağustos 2019’da, FSRU projesini her yönü ile konuşmak için, Keşan Belediyesi konferans ve tiyatro salonunda, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi hocalarımızdan sayın Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve MAREM projesi lideri Hidrobiyolog Levent Artüz hocamızın katılımıyla Barselona Sözleşmesi Kapsamında Saros Körfezi panelini gerçekleştirdik” dedi.

Saros için çağrı

1 Kasım’da yapılacak olan keşif ve bilirkişi incelemesi için duyarlılık çağrısında bulunan komisyon, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: “29 Ağustos 2019 da Edirne İdare mahkemesi BOTAŞ’ın da etkileneceğini öngörerek BOTAŞ’ı davaya dahil etti.Kararın hemen ardından BOTAŞ yetkileri kamulaştırma alanındaki toprak sahipleriyle tek tek görüşerek,belirlenen bedel üzerinden anlaşarak ödeme yapmak için imza talep etti.Kamulaştırma alanında arazisi bulunan halkın çoğunluk olarak imza vermediği tespit edilmiştir. FSRU projesinde net açıklanmamakla birlikte LNG yanında benzin, gazyağı, motorin taşıyan beyaz boru hatları da bulunmaktadır.Liman yapımı gerçekleşecek olursa Saros Körfezinin İzmit, Aliağa, İskenderun veya Bandırma körfezi gibi balçık haline dönmesi kaçınılmazdır.Proje için Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Turizm Kültür Gelişim Bölgesi ilan edilen ve 1. Derece Deprem bölgesi olan Saros körfezinin uygun olmadığı bilimsel olarak açıktır. Saros Gönüllüleri Dayanışma komisyonu olarak avukatımız Bülent Kaçar’ın takibiyle ve Keşan Kent Konseyinin katkılarıyla, çocuklarımıza temiz bir doğa ve deniz bırakabilmek için tüm süreci sonuna kadar takip edeceğiz.Tüm yaşam savunucusu dostlarımızı, bölge halkımızı, tüm sivil toplum kuruluşlarımızı 1 Kasım 2019 günü Keşan ilçesi Sazlıdere köyünde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesine katkı sunmaya davet ediyoruz” Jale Avyüzen Zobar