Emin İnağ Bilgilendirdi

12366236_10153820081517156_2258580872567834037_n

EDESOB başkanı Emin İnağ,  “Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de yapılan düzenlemeyle ilgili bilgilendirdi. İnağ’ın sosyal paylaşım sayfasında yaptığı bilgilendirmesi şöyle:

“AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ
27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 87’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yeniden düzenlenmiştir.
Buna göre, Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 87’nci maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklikle;
• “Süt üreten hayvancılık işletmecisi ve gıda işletmecisinin” uyması gereken hususları düzenleyen 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin,
• “Süt ürünleri üreten işletmelerde kullanılacak olan çiğ ve ısıl işlem görmüş inek sütü için” uyulması gereken hususları düzenleyen 57’nci maddesinin üçüncü fıkrasının,
• “Bakteri ve somatik hücre sayısı açısından kriterleri karşılamayan çiğ sütün, en az 60 günlük periyotta dinlendirilmesi ve olgunlaştırılması şartıyla Yönetmelik amaçlarına aykırı olmayacak şekilde peynir üretiminde kullanımına” izin verilmesine ilişkin istisnai uygulamayı düzenleyen 85’inci maddenin dördüncü fıkrasının yürürlük tarihi 31/12/2017 tarihine ertelenmiştir”