Dünya Emekçi Kadınlar Günü

MİSSİSSİPPİ İLE AKAN O HAZİN ÖYKÜ

8 Mart 1857’de New York’ta bir dokuma fabrikasında çalışan binlerce işçi, iş saatlerinin kısaltılması, eşit işe eşit ücret isteğiyle greve başlar. Binlerce kadın işçinin örgütlediği bu grev o zamana kadar ki en kitlesel kadın eylemlerinden biridir. Eylemi engellemek isteyen polis kadın işçilere saldırır, fabrika yönetiminin de desteğiyle binlerce işçiyi fabrikaya kilitler. Bu sırada çıkan yangında içeride kilitli kalan işçilerden 129’u yanarak can verir.

Bu olaya ABD basınında neredeyse hiç yer verilmez, fabrika yönetiminin ve polisin tavrı kamuoyundan gizlenir. Buna karşın kadın işçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın insan katılır.

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

“Dünya Kadınlar Günü” ya da orijinal adıyla “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış en önemli uluslararası günlerden biridir. Bu anlamlı gün her yıl 8 Mart’ta, dünyanın dört bir yanında gösteriler, anmalar ve etkinliklerle anılır, sorunlar dillendirilir. Kadınların özgürlük, eşitlik, toplumsal gelişme, daha güzel bir dünya özlemi istemleri dile getirilir. Kadınların ikinci sınıf konumu, sömürülmesi ve kadına yönelik şiddet protesto edilir.

Günümüz toplumlarında; kadının statüsü ve sosyal yaşama katılımı konusunda ülkelere göre farklı düzeylerde de olsa belli bir gelişme yaşanmıştır. Ancak hala, “insanca yaşama” standardına kavuşabilmek için bireylere sunulan temel gelişim ve özgür birey olma gücüne ulaşma olanağı tanıyan eğitim, ekonomik ve siyasal yaşama katılım konusunda kadınlar erkeklerin gerisindedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise kadının sosyal konumu daha da olumsuzdur.

Ülkemizde kadın hakları alanında Atatürk’ün öncülüğünde başlayıp günümüze kadar süren oldukça önemli kazanımlar söz konusudur. Ancak toplumsal yapıda kadının ikinci sınıf konumu hala sürüyor. Mevcut eşitsizlik mevzuat alanından çok uygulamada ortaya çıkmaktadır. Toplumun kadını ikinci planda tutan değer yargıları, kültürel yapı, eğitim düzeyinin düşüklüğü, ekonomik zorluklar ve bölgesel gelişmişlik farklılıkları bu eşitsizliği sürdüren en önemli unsurdur.

BU YAZGI DEĞİŞMELİ!

Çünkü kadınlarımız;

– İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ifade edilen temel haklara, kadın erkek ayrımı yapılmaksızın tüm insanların sahip olduğunun bilinmesini,

– Cinsiyet ayrımı yapılmadan, insan olarak algılanmayı,

– Şiddetten, taciz ve tecavüzden uzak yaşamayı,

– Emeklerinin ve sevgilerinin sömürülmemesini,

– Yaşadıkları coğrafya, hayat koşulları, renkleri, kültürleri, dilleri ve dinleri birbirlerinden farklı olsa da kaderlerinin; gözyaşı, acı ve ölüm olmamasını,

– Özgürlük, eşitlik, hak, hakkaniyet ve adalet içinde bir yaşam sürdürmeyi, istiyorlar…

Cumhuriyet döneminde kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerin bilincinde olup, örgütlülüğe inanarak toplumu ileriye götüren, yaşama zenginlik ve değer katarak ekonomik ve sosyal alanda başarıyla yer alan siz kadınlarımız.
Kadın mücadelesi emekçi kadınların büyük bedeller ödeyerek başlattığı mücadele olsa da her alanda kadın buna ses verdi, söz kattı ve dünya kadın mücadelesi o gün bugündür hız kesmeden sürüyor…

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, şunu diyen bir yazı '8 MART Dünya Emekçi Kadınlar Günü'
(Alıntı)