Toplumsal Amaçlı Dernekler

 

Yitirilen ülke bağımsızlığı ile

Yaralı özgürlüklerimiz karşılığında

Bizlere dayatılan kör karanlık bugünlerde

Milyonlar içerisinde birkaç kişi içinde olsa

Yaşamsal anlamı daha bir netleşen

12 Eylül 1980 darbesi öncesinde

İnsan olmanın onur kaleleriydi dernekler.

 

Bilgisiz ve ilgisiz kalabalıkların

Kitlesel bilinç edinme süreçlerinden geçerek

İnsan olmanın erdem ve sorumluluklarını öğreten

Ve öğrendiğini

Yardımlaşma ve dayanışma paylaşımıyla

Koruyarak geliştirebileceğini öneren

Toplumsal katılım okuluydu dernekler.

 

Bunu bildiğinden onlar

Yani, halkın saf inancını

Kişisel kazanımlara sermaye yapanlar

Aklın ışığında örgütlülüğü öneren derneklerin karşısına

Sorgusuz sualsiz itaati dayatan

Cemaat ve tarikatları çıkardılar

Ve onları

İktidar desteğiyle palazlandırırken

Dernekleri yok etme yasalarıyla boğazladılar.

 

Gerçek demokrasi bilinci der ki;

Yönetenlerin yasaları varsa

Yönetilenlerin de örgütlülükleri vardır

Ve haklılık

Güce tapanların çokluğuyla değil

Özgürlüklerine sahip çıkanları örgütlü güçlerini

Meydanlara sürmesiyle belirlenir.

 

İşte bu yüzden

Bıkıp usanmadan

Örgütsüz her insana

İnsanlık onurunu

Özgürlüklerle sarıp sarmalayarak

Korunmasına katkı yapmak için

Toplumsal amaçlı Dernek Örgütlülüğüne

Katılmaları önerisinde bulunuyorum.

(Nazmi METİN)