Gazete ve gazetecilikle İlgili Sözler

 

Gazetecilik bir bisiklet kazasıyla, bir uygarlığın çöküşünü birbirinden ayıramayan bir olaydır. -Bernard Shaw-

İyi bir gazete, kendisiyle konuşan ulustur. -Özdemir Asaf-

Gazeteyi yapan haber değil, haberi yapan gazetedir. -Umberto Eco-

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. – Mustafa Kemal Atatürk-

Bir gazete; yalnız haberleri olduğu gibi veren bir şey değildir. Onun amacı insanları düşündürerek, kızdırarak o konuda bir şey yapmaya özendirmelidir. -Mark Twain-

Gazeteyi okumaya, daima spor sayfasından başlarım. Çünkü spor sayfaları, insanın zaferini anlatır. Birinci sayfalar ise hezimetlerini. -Earl Warren-

Gazeteler, dünyanın aynalarıdır. -James Ellis-

Gazete bütün insanları tek bir kafa haline getirmeye çalışır. Benim kafama, benim düşünceme karşı savaşır. Tüm insanların kafasını ve düşüncesini ele geçirmeye çalışır. -Erich Scheurmann-

Yirminci yüzyılın en önemli kuruluşu gazetedir. -Ziya Gökalp-

Özgür basın iyi ya da kötü olabilir, ama özgürlük olmayınca basın ancak ve ancak kötü olacaktır. -Albert Camus-

Bir gazeteci ile konuştuğunda unutma ki, son sözü daima onlar söyler. –Beaumont- Gazetecilik İle İlgili Sözler

Bir gazete; yalnız haberleri olduğu gibi veren bir şey değildir. Onun amacı insanları düşündürerek, kızdırarak o konuda bir şey yapmaya özendirmelidir. -Mark Twain-

Üç gazete beni, yüz sancaktan daha çok korkutur. –Napoleon-

Ben üç gazeteden, yüz bin süngüden daha çok korkarım. -Napoleon Bonapart-

Gazeteleri gazeteciler yazar, ancak okuyucuIar yazdırır. -Benjamin Franklin-

Bu devirde fikirler için çarpışıyoruz, gazeteler de kalelerimizdir. -Heinrich Heine-

Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedef-i saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. -Mustafa Kemal Atatürk-

Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. -Mustafa Kemal Atatürk-

Bu devirde fikirler ile çarpışıyoruz. Gazetelerde kalelerimizdir. -Heinrich Heine-

Ahlaki değerlerden yoksun, çıkar peşinde, demagog bir basın, zaman içinde kendi gibi bir halk yaratır. -Sunay Akın-

Basın hürriyeti kalkarsa vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. – Franklin D. Roosevelt-

Bizi idare edenler, hükümetler ve gazetelerdir. -Wendell Phillips-

Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın hürriyeti de kaybolmadan kısılmaz. –Brisbane-

İki şeyin esiriyiz; bir hükümet, iki günlük gazeteler. -Malcolm Muir-

Gazetesiz bir hükümet yönetimine, hükümetsiz bir gazete yönetimini seçerim. -Thomas Jefferson-

Medya patronlarının en büyük sermayesi ne makineleridir, ne parasıdır; halkın cehaletidir. -Zülfü Livaneli-

Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. -Franklin D. Roosevelt-

Gazeteci kasaplara benzer, gece öldürdüğünü gündüz yer. -Léon Gozlan-

Bu devirde düşünceler için çarpışıyoruz ve gazeteler kalemizdir. -Heinrich Heine-

Gazetelere karşı kişide bir tiksinti uyandı mı güzel sevgisi başlamış demektir. –G. Flaubert-

Birkaç iyi gazetenin okuyucusu bir yılda, çok bilginlerin kitaplarında öğrendiklerinden daha çok şey öğrenebilir. – Franklin Benjamin Sanborn-

Bir gazete, yalnız haberleri olduğu gibi veren bir şey değildir, onun gayesi; insanları düşündürerek, kızdırarak, o konuda bir şeyler yapmaya teşvik etmek olmalıdır. -Mark Twain-

Bir ülkede yazılı ve görsel basın, parayı verenin öttürdüğü düdük olma yolundaysa Nasreddin Hoca’nın eşeğe ters binme zamanı geldi demektir. -Sunay Akın-