KOBİGEL Programı Tanıtıldı

 

15 Mayıs 2018 Salı günü Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve KOSGEB koordinasyonu ile UTSO Toplantı Salonu’nda Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesini hedefleyen KOSGEB Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) hakkında toplantı düzenlendi. Edirne KOSGEB Müdürü Veysel VURAL’ın anlatımı ile yeni destek paketleri üyelerimize daha ayrıntılı anlatılmış olup başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler verilerek, katılımcıların soruları yanıtlandı.

 

“PROJE BAŞVURULARI, 24 NİSAN-22 HAZİRAN 2018 TARİHLERİNDE ALINACAK”

Genel amacı: illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri ve yazılım sektörlerindeki KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesini hedefleyen proje hakkında yapılan sunumda, başvuru süresi, başvuru koşulları, destek tutarı ve uygun proje konusunun nasıl seçileceği hakkında katılımcı firmalara bilgiler verildi. 24 Nisan – 22 Haziran arasında başvuruları alınacak olan destek başvurusunda, destek oranı tüm bölgeler için %60 olarak belirlenirken illere göre yapılan sektör ayrımında; KOBİGEL – KOBİ Destek Programına Edirne Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri ve NACE Kodları aşağıdaki gibidir;

 

  •      Gıda ürünlerinin imalatı (NACE Kodu:10)
  •      Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı ( NACE Kodu: 25)
  •       Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (NACE Kodu:23)
  •       Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (NACE Kodu: 28)
  •       Giyim eşyalarının imalatı (NACE Kodu:14)

 

Öncelikle proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu ve diğer evraklara  www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek incelenebilir.