Bilimsel Bilgi Konuştuğunda…

“Tarihi iyiler ve kötüler, yenenler ve yenilenler, zenginler ve fakirler, sömürenler ve sömürülenler, komutanlar ve ordular birlikte yazarlar. Komutanın adı tarih denen hikayeye, ölenlerin adları ise toprağa yazılır. Sömürenler teker teker, sömürülenler birlikte anımsanır. Fakat sonunda adsızlar adlıları yok ederler. Halka anlatılacak şeyler bunlar olmalı!” (Doğan KUBAN-“Geleceği Elinde Tuttuğuna Toplumu İnandırmak Zorundayız” başlıklı yazısından alınmıştır. CBT1401/5/24 Ocak 2014)