EYLEM

Havva AĞRAL

İçimde sabırbozan devinim

teline buğz edilmiş mızrap yanığı dîvan sazım

katre ceminde

halini düşürdü gerçeğe.

Başak ki çağdaş ademine acılanmış

maddenin yöresinde

sûr nefesini tutmuş

yine de aynalı beşikte mit yaygara.

Efkârını çakaralmazla tellendiren eylem

şimdi

muska

töre

hamâset ve beyaz ekmek günlüğünde.

Zembrek ağıdını boşaltırken yankılara

köprüaltları soğurmuş ne varsa.

Dil yanığı varoşların

bitirim türkçesinden

arına arına eylem.

Yarelerim göz göz

şifasız takva

Siyasî bir kaçak

Cendere suyu

Çöl dikeninden köynek

astarda insan kokusu

diri kuytu.

Maşrık yollarında kırılmış testi

yordam bilmez kör dövüşün

şafağından sökülmmez

katı kınası.

ve

Kan ırmağın kar mecnunu

bu sokağın çocukları

sarhoş billurdan eceli

esmer devingen candan

zulaları saydılar.

Onurlu bir sonda bile

seni aklaya aklaya eylem.

Sınamalar yurdunda

çentik sayımı çıkmazlarda

bir türlü damıtılamayan takvimlerde

Gülümsemesi yüzünde parçalanan eşgalde

tutukluk etmeyen son ihtarda

Ardımızdan tutuşacak

Daîmi ağızda

seni arayı arayı eylem