Zengin Fakir uçurumu..

Ülkemizinde zengin fakir uçurumu oldum olası vardı..

Zenginden yana iktidarların varlığında söz konusu uçurum her zaman fakiri yoksulluk bataklığına gömerken zengini sefahatten sefahate uçururdu..

Memleketimin pür melali böyleyken, fakirin o yoksulluk bataklığında çırpınırken bir umut tutunma dalı olan sol ve sosyal demokrat partiler ile o umuda kaynaklık eden hak bekçisi sendikaları vardı.

Çoktandır ülkemizde..

Daha bir derinleşen ve genişleyen zengin fakir uçurumu..

Her zenginden birer Karun..

Her fakirden binlerce yoksul üretir oldu.

Meselenin uzmanı derki;

Bunun nedeni..

Bir zamanlar, emeğiyle geçinenlerin umudu olan sosyal demokratların ve sol demokratların yerel yönetimlerde sağ anlayışların kötü birer kopyası yönetim anlayışlarını sergilemeleri. (Nazmi Metin-20. 10.2019)