Dernekler ve Odalar

 

Bizde demokratik kitle örgütü olarak tarif edilen dernek, kooperatif ve odalar, partilerin kötü birer kopyası gibidirler. Herkesin ve her kesimin kendisine özel olsun istediği demokratik durumun doğal bir sonucu olan bu gelişme, toplumsal algılarımızın dibe vurmuşluğunda kabul gören bir gelişmedir.

Partilerdeki aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı bütün kademelerinde mevcut olan tüzük ve programı okumadan parti üyesi olmak ve bunun bir sonucu olarak doğuştan partici davranışlar sergilemek, dernek ve odalarda genel kurul süreçlerinde ortalıkta görünme ve liste savaşları cengaveri gibi davranma şeklinde kendini gösterir.

Gelişmiş demokrasilerde toplumsal katılımcılığın okulu, siyaset bilimi ve kültürünün sorumluluk alma atölyeleri olan dernek, kooperatif ve odaların bizde partilerin kötü birer kopyası olmasının ana nedeni, insanımızın birey olma çabasının toplumsal katılımcılığın her aşamasında engellemelerle karşılaşmasıdır.

Özellikle son yıllarda ülke bütün teknolojik olanaklarıyla topluma sürü algısını dayatan bir sistem anlayışının topyekün saldırısı altındayken, vergi adaletsizliği toplumun bütün değer algılarını uyuşturmuş, her alanda yaşanan yozlaşma salgını uygarlık ve çağdaşlık ayarlarını bozmuşken..

Bu gibi olumsuzlukların varlığında, demokratik kitle örgütü sözü bile öcü olarak algılanırken, hangi sağlıklı gelişmeden söz edilebilir ki? (Nazmi Metin-21.01.2018)