Dernekler, kooperatifler ve birlikler

 

 

İnsan kalabalıklarını,

Aynı amaç doğrultusunda,

Mücadele için bir araya getirerek,

Kitle gücüyle donatandır,

Dernekler, kooperatifler ve birlikler.

 

Bir toplum,

Bu güçten yoksunsa eğer,

Ya da var olanlar göstermelikse,

Orada her şeydir Kırk Haramiler.

(Nazmi Metin)