31 Mart’ta sakın gaza gelmeyin!

 

 

Kendi kendine  yeten bir tarım ülkesini kuru soğana muhtaç eden bir hükümet etme anlayışının varlığında… Yanan kavrulan ülkeyi ve yığınların durumunu konu edinen propagandalar yerine, ağız dalaşıyla geçen bir seçim yarışının boşluğunda, 31 Marta giden ülkemizin Uzunköprü’sün de son günlerde, bütün söylem ve eylemler seçmeni etkilemeye yoğunlaştı…

Uzunköprü’nün, halkın umudunu boşa çıkaran ve ülkenin geleceğini etkileyen gelişmelere duyarlı bir bir kalem olarak; sandığa giderken gaza gelerek hata yapmamanız için, kronik sorunlarımızı bir kez daha dikkatinize sunuyor, gözünüzü açmak için uyarıyor…

1-Kimi belediye başkanları, “belediye başkanının görevi, iş olanağı sağlamak değildir” dese de, seçimle gelen bir yöneticinin öncelikli görevi, kendisini hizmetle görevli kıldığı halkın sorunlarına çözüm üretmektir. Buna, işsize yeni iş alanları yaratmaya yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak dahildir…

2-Halkın mide gurultusunu bastırarak, sosyal ve kültürel taleplerinin yolunu açmayla ilgili projeler geliştirmek ve bunlara kaynak bularak, yeterli süre içinde uygulamakta belediye başkanının görevidir. Halkı tarım kasabası boyunduruğuna vurulmuş, sosyal ve kültürel açıdan köy irisi bir görüntüye sahipken, belediye başkanının kendisi yurt içi ve yurt dışı gezilerle bir güzel sosyalleşen ve kültürel doygunluğa erişen belediye başkanı geleneği bu seçimde tarih olmalıdır…

3-seçim propagandaları sırasında, başkanlık koltuğuna oturmak için kendisini paralayan bir belediye başkanı adayının, koltuğa oturduğunda mazeret üretme lüksü olamaz. Ama nedense bizim başkanlarımız, koltuğa oturur oturmaz, gelen her hizmet talebine çoğunlukla akla ziyan mazeretler üretmektedirler. Bu açıdan, 31 Mart tarihi, görev sürelerini, bir yandan bal kaymak maaşlar alırken, diğer yandan, halkın taleplerine komik gerekçeler üreten başkan tipinin de sonu olmalıdır…

4-Edirne Keşan arasında bir zamanlar tarım ve ticaret merkezi olan Uzunköprü, bugün yoğun göç veren bir kasaba haline gelmiştir. Bu durumun sorumlusu, halka çözüm vaadinde bulunan ve koltuğa oturunca, yalaka kuşatmasına alınarak halktan koparılan belediye başkanı tipidir. Kırk yıldır bahane üretmekten başka bir becerisi olmayan, Uzunköprüyü kasaba kalmaya mahkum eden anlayışı bu seçimde sandığa gömmek için, sandık başına git…

 

Düşün… Bugüne kadar kaç beş yıl kaybettin…

Sana iş ve aş bile sunamayan bir Uzunköprüyü yaşamak zorunda bırakıldın…

Bu yanılgıyı gör ve ona göre karar ver…

Bu kez sakın gaza gelme! (Nazmi METİN)