TUİK Açıkladı; 2017 yılı Ölüm Nedeni İstatistikleri

EDİRNE İLİ ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ, 2017

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı Ölüm Nedeni İstatistiklerinden yararlanarak “Edirne İli Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2017” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Türkiye genelinde ölümlerin %39,7’sini dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

Ölüm nedenleri incelendiğinde; 2016 yılındaki ilk üç hastalık grubuna ilişkin sıralamanın 2017 yılında da değişmediği görüldü. Ölüm vakalarının 2016 yılında %39,5’ini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları 2017 yılında %39,7’sini oluşturarak ilk sırada yer aldı. İkinci sırada, 2016 yılında %19,4 oranında gerçekleşen iyi ve kötü huylu tümörlerden ölümler, 2017 yılında %19,6 olarak gerçekleşti. Üçüncü sırada ise 2016 yılında %11,7 oranında gerçekleşen solunum sistemi hastalıkları, 2017 yılında %12 olarak hesaplandı. Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümleri ise sırasıyla sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları %4,9, endokrin beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar %4,8 ve dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler %4,5 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında gerçekleşen ölümlerin %14,6’sını ise diğer nedenler oluşturmuştur.

Edirne’de ise ölümlerin %44,7’si dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

Edirne’de gerçekleşen ölümlerin nedenleri incelendiğinde Türkiye genelinde de olduğu gibi 2016 yılındaki ilk üç hastalık grubuna ilişkin sıralamanın 2017 yılında da değişmediği görüldü. Ölüm vakalarının 2016 yılında %45,5’ini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları 2017 yılında %44,7’sini oluşturarak ilk sırada yer aldı. İkinci sırada, 2016 yılında %22,7 oranında gerçekleşen iyi ve kötü huylu tümörlerden ölümler, 2017 yılında %21,9 olarak gerçekleşti. Üçüncü sırada yer alan solunum sistemi hastalıkları ise 2016 yılında %10,5 oranında, 2017 yılında %11,5 olarak hesaplandı. Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümleri ise sırasıyla sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları (%3,9), endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar (%3,4) ve dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler (%3,3) olarak gerçekleşti. 2017 yılında gerçekleşen ölümlerin %11,4’ünü ise diğer nedenler oluşturmuştur.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranının en yüksek olduğu il Denizli.

Ölüm nedenleri daimi ikametgâha göre incelendiğinde; 2017 yılında dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla Denizli (%49,6), Aydın (%48,9), Balıkesir (%47,8), Çanakkale (%47,2) ve Afyonkarahisar (%46,8) olarak sıralandı. Edirne ili bu sıralamada 16. sırada yer almıştır. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; Van (%30,2), Kayseri (%30,8), Eskişehir (%32,6), Ağrı (%33,8) ve Muş (%34,3)’tür.

İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında Edirne 12. sırada.

İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla Kırklareli, Rize ve Kocaeli (%23,3), Tekirdağ (%23,2) ve İstanbul (%23) olarak belirlendi. Edirne ili bu sıralamada 12. sırada yer almıştır. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; Siirt (%13), Batman (%13,3), Mardin (%13,7), Kahramanmaraş (%13,9) ve Şırnak (%14,1)’dir.