Esnafa Emeklilik Yolu Açılıyor

 

BAĞKUR Borcu Olan Esnaflarımıza Önemli Duyuru

Ziraat Bankası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu arasında Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta borçlarının Ziraat Bankası kanalıyla kredilendirilerek ödenmesine yönelik protokol imzalandı.

Prim borcu olan esnaflarımız 48 ay vade ile kredi çekebilecek, emekli aylıkları bağlanacak, kredi taksitleri ise emekli maaşlarından kesilecek ve bu işlemlerden komisyon alınmayacak. Emeklilik için kredi kullandırılırken esnafların geçmişteki kredi karnesine bakılmayacak ve sadece başvuru yeterli olacaktır.

Bağ-Kur Kredi kampanyasından yararlanabilecek kişiler şunlardır:

a) Birikmiş prim borcu ödendiği takdirde yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak sigortalılar,
b) Birikmiş borcu ile birlikte askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
c) Birikmiş prim borcu ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

1- Bankadan Kredi talebinde bulunacak sigortalıların sigorta prim borcu dışında eksiği yok ise, yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanıp kazanmadığı Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilecektir.

2- Başvuruda bulunan sigortalıya ait kesinleşmiş sigorta prim borcu hesabı İl/Merkez müdürlüklerince çıkartılacak ve sigortalının borcunu gösteren EK-2 formu İl/Merkez müdürlüğünce ilgili Banka şubesine gönderilecek veya Banka şubesine gönderilmek üzere sigortalıya teslim edilecektir.

3- Sigortalının İL/Merkez müdürlüklerinden almış olduğu EK-2 belgesi ile geçmiş sigorta prim borcu ve cari dönem primini ödemek maksadıyla yapılan kredi başvuruları Banka tarafından değerlendirilecektir.

4- Kredi başvurusunda bulunan sigortalının talebinin uygun görüşmesi halinde, azami olarak EK-2 belgesinde belirtilen sigorta prim borcu kadar kredi sigortalıya tahsis edilecektir.

5- Banka kullandıracağı krediyi sigortalıya kesinlikle nakden ödemeyecek ve sigortalının vadesiz hesabına aktararak bloke koyacak ve buna ilişkin EK-3 belgesini sigortalıya verecektir.

6- Sigortalı, “Yaşlılık Aylığı Talep Formunu” düzenleyerek, Bankadan alacağı EK-3 belgesiyle birlikte İL/Merkez Müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması talebiyle başvuracaktır.

7- İL/Merkez müdürlükleri Bankanın ilgili şubesine hitaben düzenlenen EK-4 belgesini sigortalıya verecektir.

8- Banka, İL/Merkez Müdürlüğünce sigortalıya verilen EK-4 belgesinin ilgili Banka şubesine ibraz edilmesi üzerine sigortalının sigorta prim borcuna karşılık vadesiz hesabında blokeli olarak bekleyen tutarı, prim hesabına aktaracak ve dekontun bir örneğini sigortalıya verecektir.

9- Banka, sigortalılara 1.28 Aylık faiz oranı ile 48 aya kadar vadeli kredi kullandıracak, faiz oranın dışında herhangi bir masraf talep etmeyecektir.