VERGİ ADALETSİZLİĞİ ARTACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen kanun teklifine göre Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisinin tüketiciye zam olarak geri dönmesi bekleniyor. Yeni paketle birlikte vergi adaletsizliğinin de artacağı dile getiriliyor.

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif, TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Genel Kurul’da da kabul edilirse Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak.

Kanun teklifinde ayrıca Cumhurbaşkanı’na vergi oranını hizmet türüne göre yüzde 15’e kadar çıkarma ya da yüzde 1’e kadar indirme yetkisi de veriliyor.

Aynı kanun teklifinde Kurumlar Vergisi oranı finans sektöründeki şirketler hariç olmak üzere diğer kurumlar için kademeli olarak düşürülüyor. Oran 2020 yılı için yüzde 20 izleyen yıllar için yüzde 18 şeklinde belirlendi. Gelir vergisi oranlarında da değişikliğe gidilirken, yapılması planlanan değişiklikte asgari ücretliye yönelik bir iyileştirme yer almadı. Buna göre yıllık kazancı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası düşüldükten sonra 18 bin TL’ye kadar olan ücretliler yine eskisi gibi yüzde 15 vergi ödeyecek. Gelir vergisinde vergileme dilimleri ise yüzde 15-20-27-35- 39-43 ve 45 olmak üzere 7’ye yükseltiliyor. Buna göre 500 bin TL-750 bin TL arası gelir elde edenler için vergi oranı yüzde 39, 750 bin – 1 milyon TL arası için yüzde 43, 1 milyon TL ve üzeri için yüzde 45 olarak uygulanacak.

“VERGİ ADALETSİZLİĞİ DAHA DA ARTACAK”

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) kanun teklifinin, gelir vergisinde öngörülen değişikliklerin yanı sıra, dijital hizmetler vergisi, değerli konut vergisi ve konaklama vergisi gibi ekonomiye oldukça ağır yükler getiren yeni vergileri de içerdiğini belirterek, “Yeni vergi düzenlemesi için özel sektör ile istişare çok önemlidir” açıklamasını yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da son kanun teklifinin vergi adaletsizliğini daha da artıracağı görüşünde. Çerkezoğlu, asgari ücretliden vergi alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Türkiye’de dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranının yüzde 65 olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, “Toplam vergilerin dörtte üçünü dar gelirliler ödüyor. Kurumlar vergisi toplam vergi içinde düşük bir oran oluşturuyor. Son kanun teklifiyle onu da aşağı çekiyorlar. Bu, adaletsizliği daha da artırır” diyor.