Geçmişten Günümüze ETİBANK

Atatürk’ün müthiş projesi olan ve adı son yıllarda Bor madeniyle birlikte anılan ETİBANK ve bugün geldiği nokta…
Etibank’ın Tarihçesi 

Ülkemiz madencilik sektöründe faaliyetleri ile önemli bir yere sahip olan ve dünya ekonomik krizinin ve ülkemizde kurtuluş savaşının yaşandığı dönemin hemen akabinde, Atatürk’ün çağları aşan ileri görüşü ile sanayileşme ve bunun motoru olan doğal kaynaklar ve finans olgularını bir arada sağlayan Etibank, 14.06.1935 tarihinde 2805 sayılı Kanunla kurulmuş olup 1998 yılının başında yeniden yapılandırılarak Eti Holding A.Ş., Ocak 2004 yılında tekrar yeniden yapılandırılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını almıştır.

Etibank; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk maden yatırımlarından Keçiborlu Isparta Kükürt İşletmesi’nin kurulmasının ardından, 1935 yılında Atatürk’ün direktifiyle Türkiye’nin yeraltı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere sanayinin ihtiyacı olan madenleri, endüstriyel hammaddeleri, enerjiyi üretmek ve bu işlerin yapılması için gerekli sermayenin toplanacağı her türlü bankacılık işlemini yapmak amacıyla kurulmuştur. 1939 yılında Ergani/Elazığ Bakır İşletmesi ve Guleman/Elazığ Krom İşletmesi kuruldu. Etibank’ın demir madenciliği ve demir- çelik üretimi 1955 yılında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri’ne, kömür madenciliği de Türkiye Kömür İşletmeleri’ne devredilmiştir.

Etibank’a bağlı olarak 1984 tarihine kadar 16 işletme kurulmuştur.

1993 yılında Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş., Çinkur A.Ş. ve Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı, Etibank bünyesinden ayrılarak Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredilmiş, 1994 yılında Ergani Bakır, Keçiborlu Kükürt, Halıköy Civa, Mazıdağı Fosfat İşletmeleri ise kapatılmıştır.

Etibank 2 Mart 1998’de özelleştirme çerçevesinde Dinç Bilgin ve Cavit Çağlar tarafından satın alınmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 27 Ekim 2000 tarihinde aldığı kararı ile Etibank’ın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi TMSF’ye devredilmiştir. İnterbank ve Esbank ile birlikte Etibank bünyesi altında birleştirildikten sonra, tamamı TMSF’ye ait olan Bayındırbank ile altında birleştirilmiştir.
Eti Gümüş A.Ş., tesisleri 2000 yılında özelleştirme kapsamına alınmıştır. 6 Mayıs 2004 tarihinde açılan ihalede 41 milyon 200 bin dolara Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş.’ye satılmıştır. Şirket, bu bedeli ödeyebilmek için Koza Davetiye Firması ile ortaklık kurmuştur. Fakat bu ortaklık Koza Davetiye tarafından bozulmuştur. Koza Davetiye, altın işletmeciliğinin daha kârlı bulunduğunu açıklayarak, Bergama Ovacık’taki Normandy Madencilik A.Ş.’yi satın almıştır. Eti Gümüş’ün durumu ise belirsiz olarak kalmıştır.

Etibank’ın özelleştirme sürecinde yaşanan usulsüzlükler ise halen adli süreçtedir.

29 Ağustos 2001 günü başlayan davanın mahkeme kararında, bankanın zarara uğratılmasına ilişkin “nitelikli dolandırıcılık” suçundan Cavit Çağlar’ı 3 sene, Mustafa Çağlar’ı 1.5 sene hapis cezasına çarptırdı ancak cezalar ertelenmiştir.

26 Ocak 2010 tarihinde Etibank’ın zarara uğratılmasına ilişkin bankanın eski sahibi Dinç Bilgin ile oğlu Şevket Önay Bilgin’in de aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı Selamettin Celep esas hakkında mütalaa verdi. Mütalaada, sanıklardan Dinç Bilgin ve Şevket Önay Bilgin’in “cürüm işlemek için örgüt oluşturmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik” suçlarından açılan kamu davasının kaldırılması ve “nitelikli ve teselsülen zimmet” suçundan cezalandırılması talep edilmiştir. Ocak 2016 tarihinde verilen kararda sanık Dinç Bilgin, “nitelikli zimmet” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

(BİLGE TÜRK’ten alıntı)