ETSO’da ilk defter tasdiki

 

Edirne’de yeni kurulan bir şirketin kuruluş işlemlerinin yanı sıra ilk defter tasdik işlemleri kanunun yürürlüğü girdiği gün Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

ETSO’dan yapılan açıklamada, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7099 Sayılı Kanunun 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 Sayılı Resmî Gazete yayınlandığı hatırlatılarak şöyle denildi:

“Kanunun 2. Madde’ Si 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223’üncü maddesinin üçüncü fıkrası ‘defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir’ şeklinde değiştirilmiş olup, 15 Mart 2018 tarihinden itibaren yeni kurulacak anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerin defterlerinin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde tasdik edilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda kanunun başladığı gün olan 15 Mart 2018 tarihinde kurulan bir şirketin kuruluş işlemlerinin yanı sıra ilk defter tasdik işlemleri de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiştir.”

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Ticaret Sicil Müdürü İsmail Eser ile birlikte işlemleri takip etti. (Edirne Hudut)