Borç için teminat Bor Madenleri

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Varlık Fonu’nun portföyündeki değerli kamu kurumlarını yabancılara teminat gösterip yol, köprü ve havalimanı projelerine kaynak bulmaya çalıştığına işaret etti.

 

Akın, “Eti Maden’e ait bor madenimiz karşılık gösterilerek alınacak krediler nedeniyle ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalacağız.

Kredi ödenmediğinde borçlu olduğumuz kişi ve kuruluşlar doğrudan gelip bor varlıklarımıza el koyabilecektir. Gelecek kuşaklara aktaracağımız bor varlığımız elimizden

BOR madenlerini üreten ve işleyen Eti maden’in Varlık Fonu’na devredilmesi sonrasında stratejik öneme sahip bu madenin krediler için teminat gösterilebileceği, bu noktada krediyi veren kuruluşlar tarafından madene el konulabileceği gündemde.

Konuyu gündeme taşıyan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “borç sbulmak amacıyla bor madenleri teminat gösterilerek feda edilemez” dedi. Türkiye’nin Bor madeni rezervi bakımında dünyada ilk sırada yer aldığını hatırlatan Akın,  bor madeninin önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağına işaret etti. Akın, “Dünya Bor madeni rezervinin %73’ü ülkemizde yer alıyor.

Dünya bor talebini tam 500 yıl karşılayacak potansiyele sahibiz. Kırka, Bigadiç, Kestelek ve Emet önemli bor madeni yataklarının bulunduğu merkezlerdir. Bor’un sayısız kullanım alanı vardır. Çoğunda alternatifsizdir.

Bu yüzden stratejik bir madendir ve ülkemizin önemli bir varlığıdır. Bu varlığa sahip olmak tek başına çok şey ifade etmiyor. Önemli olan sahip olduğumuz bu önemli kaynağı katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştürecek borlu sanayileri de kurmaktır. Yine bu madenin uluslararası ticaretinde söz sahibi olabilmektir.

Son yıllarda Rusya, Çin, Şili ve Arjantin gibi ülkeler de bor pazarından pay almaya başlamışlardır. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak bor önümüzdeki dönemlerde daha da önemli hale gelecektir. Araştırmalar ve gözlemler buna işaret etmektedir” dedi.

ETİ MADEN VARLIK FONU’NA DEVREDİLDİ

Bor madenlerini üreten ve işleyen devlet kurumu olan Eti maden’in Varlık Fonu’na devredildiğini belirten CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu bilgileri verdi:

MÜSİAD ÜYELERİ BİGADİÇ’TE BULUŞTU

“Ülkemiz için bu çok önemli madenimize sahip olan ulusal şirketimiz Eti Maden geçtiğimiz aylarda Varlık Fonuna devredildi. Şimdiye kadar bor madenlerimizin işlenerek katma değerini yükseltmek, pazar payını genişletmek amacıyla yeni bir anlayış benimsemeyen hükümet Eti Bor’un Varlık Fonuna devredilmesiyle yeniden yapılandırılmasını gündemine almış görünüyor. Basına yansıyan haberler bu şekilde.

VARLIK FONU YENİ DÜYUN-U UMUMİYE

Varlık fonuna devredilen şirketlerin ve varlıkların bulunacak kredilere teminat gösterileceği ve bu kredilerle otoyol, köprü, havalimanı gibi yatırımların yapılacağı açıklandı. Bu şu anlama geliyor. Varlık fonundaki ulusal değerlerimizi teminat göstererek kullanılacak krediler geri ödenemediğinde bu kredileri verenler teminata el koyacaklardır. Eti Maden’e ait bor madenimiz karşılık gösterilerek alınacak krediler nedeniyle ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalacağız.

Borçlu olduğumuz kişi ve kuruluşlar doğrudan gelip Bor varlıklarımıza el koyabilecektir. Gelecek kuşaklara aktaracağımız bor varlığımız elimizden gidebilir. Onun için biz CHP olarak Varlık Fonunu Duyun-u Umumiye olarak gördüğümüzü açıkladık.

Ekonomiyi iyi yönetemeyenler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notumuzu sürekli düşürmesinden sonra kredi bulmanın aracı olarak Varlık Fonunu gördüler. Ulusal varlıklarımız bu fon üzerinden teminat gösterilerek kredi bulma yoluna gidiyorlar.

Bor madeni gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en önemli zenginliğimiz. Bu madenimizde gelecek kuşaklarımızın da doğal olarak hakkı var. Bu şekilde feda edilemez.”