Uzunköprü Belediyesi Soba zehirlenmeleri ve önlemler konusunda uyardı

 

Uzunköprü Belediyesi web sitesinden yapılan bir açıklamayla yurttaşları kış aylarından yaşanabilecek soba zehirlenmeleri konusunda uyararak, alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirdi. Söz konusu açıklama şöyle:

“Uzunköprü Belediyesi olarak, kış aylarında tekniğine uygun olmayan şekilde, gerekli tedbirleri almadan katı yakıt yakılması sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemek amacıyla alınması gereken tedbirleri Saygıdeğer Uzunköprü halkıyla paylaşmak ihtiyacı duyulmuştur.

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin çok büyük bir bölümü, sobaların / kaloriferlerin kurallara uygun yakılmamasından ve uygun olmayan baca sistemlerinden kaynaklanmaktadır.

Özellikle Lodoslu günlerde her yıl onlarca kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Tatsız, renksiz, kokusuz olan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı korunmak için; lodos esintisinin etkili olduğu süre içerisinde gerekmedikçe soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmelidir. Sobanın bulunduğu yer düzenli aralıklarla havalandırılmalıdır. Muhtemel can kaybını önlemek, enerji tasarrufu sağlamak ve çevreyi kirletmemek için kömürün doğru yakılması konusunda soba ve bacalarda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır.

          Sobalarda;

1. Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli,

2. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı,

3. Aşırı doldurulan sobanın duman yolunun daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli,

4. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı,

5. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbonmonoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı,

6. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse, alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli,

7. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı,

8. Sobanın bulunduğu yer havalandırılmalı,

9. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli,

10. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından en az 1 m yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalıdır.

          Kömür, kalorifer kazanlarında;

1. Yakıt, SAĞA/SOLA YASTIKLAMA yöntemi ile yakılmalı, yeni kömür kazan içindeki yanan kor halindeki kömürün üzerine rastgele atılmamalıdır.

2. Kazana kömür atmadan önce ateş süngü ve şiş ile yeteri kadar karıştırılmalı, yakma sırasında kömüre yüzde 4 oranında toz kireç atılmalıdır.

3. Izgaranın ön kısmındaki ateşi geriye doğru iterek ızgaranın ön kısmı tamamen boşaltılmalıdır.

4. Kömür ızgaranın ön kısmında boşaltılan yere düzgün bir şekilde atılmalı, hiçbir zaman yanan ateşin üzerine kömür atılmamalıdır.

5. Yeni atılan kömürün üzerini gelberi kullanarak arkadaki kor tabakası ile örtülmeli, kömür tamamen korlaşıncaya kadar kazan kapağı açılmamalıdır.

6. Kalorifer kazan boruları ve bacası periyodik olarak temizlenmelidir.

7. Karbonmonoksit kömür veya yakıt içindeki karbonun yetersiz hava ile yanması sonucu oluştuğundan alev rengine bakarak karbonmonoksit oluşup oluşmadığı belirlenebilir. Mavi alev tam yanmanın olduğunu ve karbonmonoksit oluşmadığını, portakal rengi alev eksik yanma ve karbonmonoksit oluşumunun olduğunu, sarı alev ise tamamen karbonmonoksit oluştuğunu ve yakıcının hiçbir şekilde yakılmaması gerektiğini ifade eder.

Uzunköprü Belediyesi olarak, can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan bu tedbirlerin alınması hususunda, saygıdeğer Uzunköprü halkımızın göstereceği hassasiyete teşekkür ederiz.

  EĞER KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ GEÇİRDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORSANIZ;

          – Hemen camları açın ve ortamın havalandırılmasını sağlayın!
          – Hızla ortamdan uzaklaşın ve açık havaya çıkın!
          – 112 Acil Yardım Servisini arayın.”