Tekirdağ’ın Çevre Durum Raporu Ergene’nin Kirliliği Artarak Devam Ediyor

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çevre durum raporunda Çorlu ve Çerkezköy derelerince beslenen Ergene nehrinin sanayileşme sonrası kirlenmeye maruz kaldığı ifade edilerek, Su kalitesinin 4. sınıf olduğu saptanmış bulunmaktadır ve su kalitesindeki bozulma artarak devam etmektedir denildi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ‘Tekirdağ ili 2017 yılı çevre durum raporu’ hazırlanarak bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlandı. 118 sayfalık raporda hava kalitesi, su ve su kaynakları, atık, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik, arazi kullanımı, ÇED çevre izin ve lisans işlemleri, çevre denetimleri gibi konularda geniş bilgilere ve yapılan çalışmalara yer verildi. Türkiye‘nin en büyük 100 kuruluşundan 3’ü ve en büyük 500 kuruluştan 15’nin Tekirdağ sınırları içinde olduğu anlatılan raporda metal eşya ve makine imalatının geliştiği, İstanbul‘a yakınlık, ulaşım, pazarlama imkanları sanayinin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Tekirdağ genelinde 13 adet organize sanayi bölgesi ve 1 adet serbest bölge yer aldığı ve organize sanayi bölgelerinde 1081 firmanın faaliyet gösterdiği kaydedildi. 264 kilometre uzunluğundaki Ergene nehrinin 86.6 kilometresi Tekirdağ’dan geçtiği bahsedilen raporda, Ergene’yi besleyen Çorlu ve Çerkezköy derelerini sanayileşme sonrasında kirlenmeye maruz kaldığı belirtilerek, Ergene Nehrinin bölgede gelişen sanayileşme sonrası kirliliğinin gündeme gelmesinden bu yana geçen süreçte farklı kurum ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, D.S.İ. gibi kuruluşlarca kirlilik ölçümleri yapılmaktadır. Bunlardan edinilen bilgilere göre ise Ergene Nehrini besleyen en büyük kol olan Çorlu Deresi ve yan kolları Çerkezköy ve Çorlu’daki yoğun sanayileşme sonrası kirlenmeye maruz kalmaktadır. Ergene Nehrinin ve Kollarının suyu ‘Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde verilen kalite sınıfları ile kıyaslandığında (fiziksel ve inorganik kimyasal parametreler) ve (organik parametreler) grubu parametreler açısından su kalitesinin 4. sınıf olduğu saptanmış bulunmaktadır ve su kalitesindeki bozulma artarak devam etmektedir denildi. Ayrıca kirlilik tablosunda 4. sınıf su kalitesinde olan Ergene nehrinin evsel atıkların yanı sıra sanayi kaynaklı atık sularla kirlendiği ifade edildi.

Su kirliliğinin Tekirdağ ve Ergene havzasında iyileştirilmesi yönünde 15 maddelik eylem planı çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şöyle denildi

Ergene Havzasındaki kirliliği önlemek üzere Ergene Havzası Eylem Planı hazırlanmış olup, 15 maddeden oluşmaktadır. Maddeler arasında; kirliliği minimize etmek üzere Çevre Düzeni Planının uygulanması, Tekstil sektöründen başlayarak temiz üretime geçilmesi kirlilik oluşmadan kirliliği önlemek, havzaya özgü kirlilik parametrelerin oluşturulması, Renk parametresinin hayata geçirilmesi, Sanayi atık sularının ortak arıtılması, denetimlerin sıkılaştırılması ve Belediye Arıtma tesislerinin kurulması gibi maddeler yer almaktadır. Sanayiden kaynaklanan endüstriyel nitelikli atık suların ortak arıtma tesisleri yolu ile derin deniz deşarj sistemi bağlantısı çalışmaları İl çapında ve havza bazında hız kesmeden devam etmektedir. Bu çalışmaların neticelendirilmesi sonucunda su kirliliğinin ilde ve havza bazında iyileştirilmesi yönünde olumlu sonuçlar alınacaktır

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Ergene’nin tüm temizlik çalışmalarına rağmen halen kirli aktığını ve temiz olacağına ilişkin umudunun olmadığını söyledi. Son yapılan analizlerde de kirliliğin tespit edildiğini kaydeden İşbilen, Ergene’nin hali dünden farlı değil. Aynı şekilde aynı kirlilik yüküyle akmaya devam ediyor. Ekim ayında Uzunköprü Belediyesince yapılan analizlerde Ergene’nin 4’ncü sınıf kirli su olma özelliği devam etmekte. Suda bulunan oksijen miktarının son yılların en düşük seviyesinde olduğunu, analizimde belirledik. Bakanlık tarafından açıklanan son raporda da, kirlilik yükünün çok fazla şekilde devam ettiğinin ve 4’ncü sınıf su olma özelliğini taşıdığını, açıkça beyan etmekteler. Bu durumda yapılacak şey fabrikaların atıklarını göndermelerini engellemek. Hükümetin bu anlamda çalışması, deniz deşarjı çalışmasıyla, Ergene’nin temiz akacağından pek umudumuz yok dedi.

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi avukat Bülent Kaçar ise Trakya‘nın kanayan yarasını kaynağında engelleyerek etkili denetimler yapılması gerektiğini savundu. Kaçar, Yıl 2018 ve geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde açıklanan ‘Tekirdağ İl Çevre Durum’ raporunda da itiraf edildiği gibi Ergene Nehri’ndeki su diye bize tanıtılan niteliği belirsiz sıvı maalesef 4’ncü sınıf su olarak kirli akmaya devam ediyor. Bu rezilliğin bize yaşatılan bu vicdansızlığın faturasını belediyelere tarıma çıkarmak daha büyük vicdansızlıktır. DSİ bölgedeki belediye evsel atıkların tesislerini tamamlayıp teslim edememiştir. Halan 2 bin 700 civarındaki sanayi tesisinin atıklarını bu gördüğünüz vicdansızlığı kaynağından engelleyememekte ve bu kirletici kaynaklara söz geçirememektedir. Yetkililer artık bu vicdansızlığı durdursun. Trakya’nın kanayan yarasını kaynağında engelleyerek etkili denetimler gerekirse şikayetler, geçici ruhsat fabrika durdurmalar kapatmalar yaparak bunu durdursun. Artık yeter. Artık Trakya insanı kanserden ölmek istemiyor. Eğer bu kirliliği engelleyemezlerse görevi bıraksınlar. Bu kirliliğe göz yumanlar suçludur. Görevlerine kötüye kullanıyorlar şeklinde konuştu.