Sular da Satılıyor!

Suyumuza da AB mevzuatı

Yıllardır özelleştirme adı altında ülkemizin önemli kurumları haraç mezat satıldı. Yapılan özelleştirmeler ödediğimiz birkaç aylık faize bile yetmezken şimdi de ülkemizin hayat damarı su kaynakları satılmak isteniyor.

Uyum yasaları adı altında uğruna milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına aldığımız AB, suyumuza da göz dikti. TBMM’de görüşülen Su Kanunu Tasarısı Taslağı ile daha önce HES’lerin kullanılması için izin verilen akarsular, 49 yıllığına özel şirketlere kiralanabilecek. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AB direktiflerine uyumlu yeni bir Su Kanunu”nun hazırlandığını belirtti.

Hükümet yıllardır üyelik sevdalığına hukuğumuzu teslim ettiği AB’ye şimdide suyumuzu kurban etmek istiyor. AB’nin direktiflerine uyumlu yeni bir su kanunu hazırlandı. Su Kanunu Tasarısı Taslağı ile daha önce HES’lerin kullanılması için izin verilen akarsular, 49 yıllığına özel şirketlere kiralanabilecek. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “AB direktiflerine uyumlu yeni bir su kanunu hazırladık. Bakanlığımız tarafından Su Kanunu Tasarısı Taslağı, hazırlık çalışmaları titizlikle yürütülmüş olup taslak kamuoyunun görüşüne açılmıştır” dedi.

Su Tekelleşecek

Tasarı ile ‘yeraltında bulunan durgun veya hareket halindeki sular ile kaynak suyu, memba, çay, dere, nehir, ırmak, tabii ve suni göller ile geçiş ve kıyı suları’ yani yeraltı sularını ve yüzeysel sularını kapsayan tüm su kaynaklarının 49 yıllığına devredilmesi, özelleştirilmesi, uluslararası ve yerli şirketlere satılması öngörülüyor. Dünyada su sıkıntısı çeken ülkelerin arasında anılan Türkiye’nin yakın zamanda su fakiri ülkelerden biri olacağı bilinirken buna rağmen Türkiye’nin sınırlı su kaynaklarının yönetimini şirketlere bırakması AB’nin bir oyunu.

Yasada Neler Var

Taslağa göre su kaynakları üzerinde, bulunduğu yerin sahibinin öncelikle faydalanma hakkı olacak. Suyun değerlendirilmesinde, içme ve kullanma, tabii hayat, zirai sulama, enerji ve sanayi, ticaret, turizm vs. sıralaması izlenecek. Taslağa göre Orman ve Su Bakanlığı, YPK onayıyla Ulusal Su Planı hazırlayacak. Ulusal su planına uyumlu bir de havza planı hazırlanacak. Yeni kanun şu düzenlemeleri getirecek:

Göller, rezervuarlar ve yeraltı su kütlelerinden su çekilmesinde su dengesi gözetilecek.

Su kaynaklarının tahsisi gündeme gelecek. Şirketler ve kişilere DSİ tarafından ücreti karşılığında 49 yıla kadar su kaynağı (havza) tahsisi yapılacak.

Tahsisleri yapacak “havza su tahsis heyeti” ise yönetmelikle belirlenecek. Bu tahsisler bir sicil sistemiyle takip edilecek. Tahsis edilen sulardan, su tahsis belgesinde belirtilen miktar su esas alınarak yıllık ücret alınacak. Ücretlendirmeyi Bakanlar Kurulu yapacak. Su temin maliyetlerinin kullanan, kirlilik önleme maliyetlerinin kirleten tarafından ödenmesi, esas olacak.