Bu yağışlar ve seller neyin habercisi bilin diye…

 

 

Küresel ısınma nedir? küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Atmosfere salınan karbondioksit gibi sera etkisi yaratan gazların, yer kabuğu ve denizlerin ortalama sıcaklıklarında artışa neden olması olayı küresel ısınma hakkında bilmeniz gerekenler…

Küresel ısınma nedir? küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları nelerdir?

KÜRESEL ISINMA: Atmosfere salınan karbondioksit gibi sera etkisi yaratan gazların, yer kabuğu ve denizlerin ortalama sıcaklıklarında artışa neden olmasına küresel ısınma denir. Sera etkisi doğal bir olaydır fakat çeşitli zararlı gazların insanlar tarafından atmosfere salınması sonucu denge bozularak küresel ısınmada artışa neden olur.

 

Dünya’daki sera etkisine neden olan gazlar %36-70 Su buharı, %9-26 Karbon dioksit, %4-9 Metan ve %3-7 ile Ozon’dur.

 

Sera etkisi: Atmosferin stratosfer katmanındaki gazlar ve su baharı doğal sera etkisi yaratarak dünyanın ısı dengesini korumaktadır. Bu katman güneşten gelen zararlı ışınları ve ısının bir kısmını yansıtarak uzaya geri gönderir. Geçen ışınlar da yer kabuğunu ısıtır ve ısınan hava tekrar yükselerek stratosferdeki sera gazları sayesinde atmosferde kalır.

 

Eğer sera gazları olmasaydı, gündüz güneşten gelen ışınlar dünyayı aşırı derecede ısıtır, geceleride dondurucu soğuklar olurdu. Gece ve gündüz arasındaki aşırı ısı farkı nedeniyle dünyada yaşam sona ererdi.

 

KÜRESEL ISINMANIN OLUŞUMU:

 

Dünya’daki sera etkisine neden olan gazların %36-70 su buharı, %9-26 karbon dioksit, %4-9 metan ve %3-7 ile ozon’dan oluşmaktadır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere karbondioksit, metan ve azot oksitleri gibi zehirli gazlar yayılır. Bu gazlar atmosferdeki sera gazlarının artmasına neden olur. Bu nedenle zarar gören doğal sistem güneşten gelen ışınları daha fazla geçirerek yer yüzünün daha fazla ısınmasına neden olur. Ayrıca yer kabuğundan yansıyan ısının tekrar atmosfer dışına çıkmasını engelleyerek sera etkisinin artmasına neden olur. Sere etkisi de dünya sıcaklık ortalamalarını artırarak küresel ısınmaya neden olur.

 

Küresel ısınma: Meteorolojik sıcaklık kayıtları ilk olarak 1880 yılı itibariyle tutulmaya başlandı. O zamandan günümüze dünya sıcaklık ortalamaları karşılaştırıldığında son yıllarda 0,4 ile 0,8 C derece artış olduğu ortaya çıkmaktadır. Son yirmi yılda ölçülen artış ise 0,25 – 0,4 C derecedir. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre, küresel ısınmanın etkilerinin önümüzdeki yüz yıl içinde inanılmaz boyutlara ulaşarak dünya ortalamasında 1.4 ila 5.8 C derece artışa neden olacağı tahmin ediliyor.

 

Su 0 C derecede donarak sıvı halden katı hale geçer, yani buz olur. 0 C derecede buz haldeyken sıcaklığın 0,1 derece artması buzu eriterek sıvı hale dönüştürecektir. Bu durum göz önüne alındığında küçük ısı değişimlerinin dünya ne denli değişikliklere sebep olabileceği konusunda fikir edinebiliriz.

 

KÜRESEL ISNMANIN SONUÇLARI:

 

Küresel ısınma iklim değişikliklerine sebep olarak, şiddetli kasırgalar ve sellere neden olurken, uzun süreli kuraklıklar ile de çölleşmelere neden olmaktadır.

 

Kutuplardaki buzulların erimesi kıyı kesimlerin tamamen sular altında kalmasına sebep olacaktır. Bu da dünyadaki yaşanabilir alanı daraltacaktır.

 

Karlı dağlardaki ısı değişimleri nedeniyle sık sık çığlar oluşacak ve çevresindeki yerleşim yerlerine tehlikeye sokacak.

 

Su kaynaklarının hızla tükenmesi sonucu susuzluk baş gösterecek.

 

Sıcaklık artışları kuraklık, çölleşme ve orman yangınlarına neden olmaktadır.

 

Küresel Isınmanın Nedenleri Nelerdir?

Küresel Isınma Nedir ?

Küresel ısınma, doğal sebeplerden ya da insan faaliyetlerinden dolayı atmosfere salınan gazlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Sera etkisi adı verilen bu durum, Dünya üzerinde kara, deniz ve havadaki ortalama sıcaklığın artmasını ifade etmektedir.

Sera etkisi ilk olarak  Pittsburgh Üniversitesi’nden jeoloji ve çevre bilimi profesörü olan Josef Werne tarafından açıklanmıştır. Basit olarak anlatıldığında güneş ışınları dünyanın yüzeyine çarpar ve atmosfere ısı olarak geri döner, atmosferdeki gazlar da bu sıcaklığı yakalar. Karbondioksit gibi sera gazları ısıyı Dünya yüzeyine yakın tutar ve bu gaz miktarındaki küçük değişikliklerin, sıcaklık oranlarında büyük fark yaratabileceği Werne tarafından ortaya atılmıştır. Küresel ısınmanın bugünkü değerleri son 650.000 yıldan daha yüksek durumdadglobalwarmingır. Bu durumun insan yaşamını ilerleyen yıllarda oldukça etkileyeceği söylenmektedir.

Küresel Isınmanın Nedenleri Nelerdir ?

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın sıcaklığı 50 yıl önceki artış hızından iki kat daha hızlı artmaktadır. Küresel ısınmaya neden olan faktörler aşağıdaki şekillerde özetlenebilir:

1.) En önemli sebeplerinden biri insan faaliyetleri sonucunda ortay çıkan sera gazı etkisidir. Bu sera gazlarına karbondioksit, metan, ozon, örnek verilebilir. Sanayi devriminden günümüze kadar olan fabrika artışı ve enerji üretimi için fosil yakıt kullanma sera etkisini oldukça arttırmaktadır.

2.) Modern ve gelişen dünyada insan ihtiyaçları gittikçe artmıştır. Büyümeyle birlikte insanların otomobil ve tüketim malları talebi, ulaşım ve imalat için fosil yakıtların kullanımını arttırmaya başlamıştır.

3.) Yakıt kullanımı için ormanların tahrip edilmesiyle ormansızlaşma başlamıştır. Ormanlar atmosfere giren karbondioksidi uzaklaştırır ve depolar. Bu ormansızlaşma büyük miktarda atmosfere karbondioksit salgılarken gezegende karbon yakalama miktarını da azaltıyor.

4.) 20. yüzyılda, kimyasal gübre kullanımı artmaya başlamıştır. Kimyasal gübre içerisinde bulunan yüksek Azot oranı etkili alanların ısı depolamasına neden olur. Ek olarak aşırı gübre kullanımı ölü bölgelere ve yeraltı suyunda ki yüksek nitrat değerleri nedeniyle sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olur.

5.) Metan, Karbondioksit’den sonra gelen güçlü sera gazlarındandır. Biyolojik atıklar oksijensiz ortamda (anaerobik bozunma) bakterilerce parçalanır. Bu parçalanma sonucunda ortaya  biyogaz, karbondioksite göre küresel ısınma potansiyeli yaklaşık 21 kat daha fazla olan metan  (CH4) gazı içerir.

Küresel Isınmanın Sonuçları Nelerdir?

Küresel ısınma insanların ve diğer canlıların hayatını tehdit etmekte olan zararlı sonuçları meydana getirmektedir. Küresel ısınmanın zararları aşağıda belirtilmiştir:

1.) Artan küresel sıcaklıklar nedeniyle okyanus buzullarının erimeye başladığı görülmeye başlanmıştır. Bu erimenin sonucunda dünya genelinde deniz seviyesinde belirgin bir yükselme meydana gelecektir ve milyonlarca insan yükselmenin etkilerini yaşayacaktır.

2.) Sıcaklık ve yağış miktarında meydana gelen değişiklikler sel, kuraklık, sıcaklık dalgaları ve kasırga gibi aşırı hava olaylarının sıklığını, süresini ve şiddetini arttırmaktadır.

3.) İklim değişikliği nedeniyle yüksek veya düşük tarımsal verim, daha fazla buzul çekilmesi, azalan yaz yağışlarına bağlı olarak türlerin yok olması olası sonuçlarındandır.

4.) Artan sıcaklıklar nedeniyle okyanuslarda mercan popülasyonlarının 2100 yılına kadar çökeceği belirtilmektedir. Okyanus asitlenmesi ve etkileri nedeniyle yok olan mercan resifleri okyanus sıcaklığında ve diğer canlıların yaşamında büyük rol oynamaktadır.

5.) Küresel ısınma sonucunda insanlar daha iyi yaşam alanı bulmak için göç etmeye başlayacaklardır.

Küresel Isınmayı Önlemek için Ne Yapmalıyız?

Karbondioksit gazı iklim değişikliğine neden olan en önemli sebeptir. Petrol, kömür, fosil gibi yakıtların kullanımının azaltılmasıyla iklim değişikliğine olan katkı azaltılabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak karbondiokit salınımı en aza indirgenebilir.  Evlerde fazla enerji kullanımı önlemek, su kullanımından tasarruf etmek, daha az atık madde oluşturmak, enerji tasarruflu ampuller kullanmak küçük gibi görünse de evlerde yapılabilecek en faydalı işlemlerdendir. Orman alanlarının arttırılması yani ağaçlandırma yapılması gelecek için dünyayı yaşanabilir hale getirmeye yardımcı olacaktır.

 

Kaynakça

http://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-causes/

https://www.nrdc.org/stories/how-you-can-stop-global-warming