BİLİRKİŞİLER ‘TARIM ALANINDA DİNAMİT DEPOSU OLMAZ’ DEDİ

Bilirkişi, Uzunköprü’deki Saçlımüsellim köyünde yapılmak istenen patlayıcı madde deposu ile ilgili ‘tarım alanına dinamit deposu olmaz’ dedi.
94256

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyü yakınında patlayıcı madde deposu yapılması için değiştirdiği planlara karşı açılan davada bilirkişi raporu belli oldu. Bilirkişiler oybirliği ile verimli tarım arazileri üzerinde patlayıcı madde deposu kurulamayacağı görüşünü mahkemeye ilettiler.

Patlayıcı madde deposu yapılmak istenen tarla sahiplerini açtığı, Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneğinin de müdahil olduğu Edirne İdare Mahkemesinde görülen davada beş kişilik bilirkişi heyeti bölgede yaptığı incelemeler sonucu hazırladığı raporu mahkemeye sundu. 43 sayfalık bilirkişi raporunda bölgenin tarım arazisi olmasının yanı sıra, plan değişikliğinde birçok usulsüzlük yapıldığı da dile getirildi. Bilirkişilerin konuya dair hukuksal, bilimsel ve teknik değerlendirmelerinden bazıları şöyle;

BİLİRKİŞİLER NEDEN OLAMAYACAĞINI TEK TEK SAYDI

1- Planlanan parseller Çakmak Barajı Havzası dahilinde olup yer altı suyu besleme alanı içindedir.

2- Parseller Kuru Özel ürün Arazisi (KOT) sınıfındadır.

3- İmar planı teklifi yapılan alanlar Trakya Bölgesi Çevre Düzeni Planında “Tarım Arazisi”, “Orman Alanları” ve “Yer altı Suları Besleme Alanı” kullanımındadır. Edirne İl Çevre Düzeni Planına göre ise “Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli Korunacak Alan” vasfındadır.

4- Tek bir depo yerine güvenlik mesafesini düşürücü 4 adet küçük depo tasarlanmıştır.

5- Üst ölçekli planlardaki kullanım türüne aykırı olarak getirilen yeni kullanım türü yönüyle planlar arası uyumsuzluk göze çarpmaktadır.

6- Üst ölçekli planlarda değişiklik gerekiyor, çünkü parsellerin büyüklüğü 50 hektarın çok üzerinde 94.65 hektar.

7- Plan hükümlerinde 94.65 hektar alanda tarımsal faaliyetin sürdürüleceğine dair hüküm bulunmadığına göre hektarlarca alan tarım dışı bırakabilinecektir.

‘ÜRETİM’ DERKEN?

8- İlgili gösterimde yer alan “Üretim” ifadesi uygulamada alanda doğrudan bir patlayıcı madde üretimini mümkün kılacak bir ifadedir.

9- Eğimli olan parseller üzerinde aşırı yağışlarla birlikte toprak kayması riski var. Sağlam bir zemin yok.

10- Yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Çevre Düzeni Planlarına uyumsuz olduğu tespit edilmiştir.

11- Söz konusu parsellerin Özel Ürün Arazisi sınıfında bulunduğundan tarım dışı amaçla kullanılmasının mümkün değil.

12- 3083 sayılı Toplulaştırma kanunu çerçevesinde bölgede yürütülen projelerin etkileri ve sahada neden olacağı durumlar hiç dikkate alınmamış.

13- Kamu kurumlarından alınmış herhangi bir kamu yararı belgesi yoktur.

14- Projenin bölge için zorunluluk hali tespit edilemediği gibi çevre tarım arazilerindeki tarımsal bütünlüğü bozacağı anlaşılmaktadır.

15- Plan ve proje alanı tarımsal açıdan patlayıcı madde deposu tesisi yapımı için uygun bir yer değil.

16- ÇED yönetmeliği Duyarlı Yöreler maddesi gereği depolama alanı korunması gereken alanlar olarak belirlenmiştir.

17- Böyle bir arazide depolama yapılmasının ve taşıma yollarının yayılıcı kirletici kaynağı olması nedeni ile alınacak tedbirlerle ilgili olarak herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanmamıştır.

ONAY VERENLER GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞ

Bilirkişiler bölgede tarım arazileri üzerinde yapılmak istenen patlayıcı madde depoları projesinin planlama esasları, şehircilik ilke ve teknikleri, çevrenin korunması, geçerli mevzuat yönüyle eksiklikler içerdiğini belirttiler.

Bilirkişi raporu ile ilgili bir açıklama yapan Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven bilirkişi raporunun bu projeye onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin görevlerini kötüye kullandığını açığa çıkardığını belirtti.

Rapor ile tespit edilen hukuksuzlukları uzman olan Bakanlık yetkililerinin bilmemesinin mümkün olmadığını ifade eden Doğrugüven, “Edirne İdare Mahkemesinin vereceği iptal kararına bağlı olarak masa başından bu kamu zararına onay ve imza veren ilgili kamu görevlileri hakkında idari ve adli süreç başlatacağız.

Bilirkişi raporu göstermektedir ki çevreyi, tarımı korumak ile görevli yetkililer eliyle Trakya tarım topraklarının tarım dışı amaçla kullanıma açılması için imza ve onay verilmektedir” dedi.

KAYNAK  : https://www.evrensel.net/haber/334565/bilirkisiler-tarim-alanina-dinamit-deposu-olmaz-dedi-(İzmir/EVRENSEL)

YAYINA HAZIRLAYAN : BÜLENT ÖZGEN